EFL Education อีเอฟแอลเอ็ดดูเคชั่น เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนในประเทศอังกฤษกว่า 10 ปี โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนการสอน เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ คุณภาพสูง ปลอดภัย และดูแลดี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลตลอดการเดินทาง ให้ทุกคนได้รับประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด และสนุกกับการทัศนศึกษา

บริการของเรา

โรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกับเรา ทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจาก British Council ซึ่งแต่ละโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เปิดมานาน และมีนักเรียนจำนวนมาก

แต่ละคอร์สและแต่ละโรงเรียน เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ทั้งกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 7-11 ขวบ และกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ12-17 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป รวมไปถึงคอร์ส Business English สำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน รวมไปถึงเราสามารถจัดคอร์สพิเศษเพื่อการเรียนที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาอาชีพงานได้ด้วย เช่น สายงานกฏหมาย สายงานออกแบบ หรืออื่นๆ

นอกเหนือจากการแบ่งตามกลุ่มอายุ เราสามารถแบ่งตามราคาได้ โดยแต่ละคอร์สของแต่ละโรงเรียน ก็มีราคาแตกต่างกัน โดยเราได้จัดระเบียบไว้ในเว็ปไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกตามความต้องการ

ปรึกษาเรื่องเรียนภาษาที่ต่างประเทศ 081-755-3884 , 098-296-4797

EFL Education มุ่งมั่นงานบริการการศึกษา เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


แนะนำธุรกิจพันธมิตรของเรา โรงเรียนอารมณ์ดีดนตรีและศิลปะ