คอร์สเรียนภาษาในประเทศอังกฤษ ของ EFL Education

แบ่งเป็น 2 แบบกว้างๆ คือ

  1. ซัมเมอร์คอร์ส เรียนภาษาที่อังกฤษ (Summer Camp)
    จัดเป็นกรุ๊ป เดินทางเป็นกลุ่ม มีทัศนศึกษา และมีผู้มีประสบการณ์ดูแลใกล้ชิด
    (เด็ก อายุไม่เกิน 17 ปี ต้องเดินทางแบบนี้)
  2. เรียนภาษาและที่พักอาศัยที่อังกฤษ (English Class and Accommodation)
    (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลทันที โทร 098-296-4797 , 081-755-3884

เรียนภาษาที่อังกฤษ 12-17 ปี

อายุไม่เกิน 17 ปี เดินทางเป็นกลุ่ม
มีทัศนศึกษา มีคนดูแลตลอดการเดินทาง

เรียนภาษาที่อังกฤษ

อายุ 18 ปีขึ้นไป
แบบเดินทางเป็นกลุ่ม พาทัศนศึกษา